Tin Tức

Thông tin mới nhất, hữu ích nhất về ứng dụng và chương trình khuyến mại hấp dẫn


14/02/2018

Xem Thêm

Chương trình khuyến mại chuyển tiền Viettel không phí

Người dùng có nhiều tài khoản hoặc thẻ ngân hàng có xu hướng đơn giản hóa các giao dịch thông qua ứng dụng hỗ trợ trên smartphone.

12/02/2018

Xem Thêm

Khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp cho khách hàng từ 17/01/2018 - 21/01/2018

Người dùng có nhiều tài khoản hoặc thẻ ngân hàng có xu hướng đơn giản hóa các giao dịch thông qua ứng dụng hỗ trợ trên smartphone.

12/02/2018

Xem Thêm

Khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp cho khách hàng từ 01/12/2017 - 06/12/2017

Người dùng có nhiều tài khoản hoặc thẻ ngân hàng có xu hướng đơn giản hóa các giao dịch thông qua ứng dụng hỗ trợ trên smartphone.

12/02/2018

Xem Thêm

Chương trình khuyến mại chuyển tiền Viettel không phí

Người dùng có nhiều tài khoản hoặc thẻ ngân hàng có xu hướng đơn giản hóa các giao dịch thông qua ứng dụng hỗ trợ trên smartphone.


Xem thêm